Opmerkelijke citaten.

Enkele opmerkelijke opmerkingen:

  1. “Passiviteit is de feestdag der dwazen”. C.K. Chesterton.

2.  “Welvaart is een vrucht van de vrijheid”. Alexis de Tocqueville.

3.   “Mensen die van honden houden, fokken honden. Mensen die van zwakkeren houden, zorgen dat er zwakke groepen komen. De PVDA fokt zwakkeren, zoals een ander honden fokt”. Dr. W. Drees JR

Thomas Sowell

4.  “Een van de valkuilen bij het lezen van het manifest van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik is te denken dat alles wat hij opschrijft per definitie onzin moet zijn, alleen omdat hij het zegt. Zelfs bij hem is het argument “”hoor wie het zegt” een zwaktebod. De Duitse journalist en analyticus Sebastiaan Haffner, die al voor de Tweede Wereldoorlog uitweek naar Engeland, waarschuwde voor diezelfde fout bij Adolf Hitler. Hij drukte het kernachtig uit: twee plus twee blijft vier, zelfs als Hitler dat beweert”. (Auteur onbekend).

5.  “Het is niet de macht, maar de angst voor machtsverlies dat corrumpeert”. Aung Suu Kyi,

6.  ”Protectionisme is een (volks)sentiment, en protectionistische politiek wordt niet verklaard door enige liefde voor of door overheersing door het grote zakenleven, maar door een vurige wens een eigen wereld op te bouwen, te behouden en onafhankelijk te worden van alle wisselvalligheden in de rest van de wereld”. Joseph Alois Schumpeter (8 februari 1883 – 8 januari 1950) was een Oostenrijks econoom.

7.  ”WTO traag maar onstuitbaar”. Liberalisering onomkeerbaar,
”Boos worden op liberalisering is als boos worden als het regent”. (Boerderij, 5 juli, Joost Beekman).

8.  ”Concurrentie` is niet het middel voor de mens om als soort te overleven”, Thom Hartman, in ”De laatste uren van het oude zonlicht”.

9.  ”Uiteindelijk zal het wel goed komen met Europa, maar eerst komt er een crisis, en die is nodig ook”. (Geert Mak, in een interview bij de presentatie van zijn laatste boek, ‘In Europa’).

10.  ”Na de langverwachte wereldcrisis, die de VS het hardst zal treffen, wacht het idee van de mondiale vrijemarkteconomie (en alle leed dat het heeft veroorzaakt) hetzelfde lot als dat van dat andere twintigste-eeuws experiment van Social Engineering, het Marxistisch socialisme, en zal het alleen nog maar geschiedenis zijn”. John Gray, in ”Vals Ochtendlicht”.

11.  ”In de lange geschiedenis van wisselingen, is, na de val van het communisme, het liberalisme slechts de volgende domino die valt”. Samuel Huntington in ”Botsende beschavingen”

12.  ”Er is maar één terrein waarop er sprake is van vooruitgang, en dat is de techniek”, Andreas Kinneging in Elsevier, 2 april 2005 auteur van o.a. ”Geografie van goed en kwaad”.

13. ”Kleine boeren en hun problemen in de nieuwe EU landen, zij zijn niet meer dan het stof dat ik van mijn kleren klop, in de steriele gangen van het Brusselse Parlementsgebouw, en dat spoedig zal worden opgeruimd”, Irene van der Linde en Nicole Segers, in ”Het einde van Europa”.

14. ”Alleen dode vissen zwemmen altijd met de stroom mee”. M. Muggeridge.

15.  ”Amerikanen hebben het over `goede betrekkingen` met vriendschappelijke landen als de samenwerking berust op harmonie, vriendschappelijkheid en samenwerking. `Slechte betrekkingen` zijn die, die gericht zijn op tegenwerking. Vreemd genoeg zijn Amerikanen grote voorstanders van concurrentie tussen opinies, groepen, partijen, overheidsinstellingen en ondernemingen binnen de Amerikaanse samenleving. Waarom Amerikanen geloven dat conflicten binnen de eigen samenleving goed zijn en tussen samenlevingen slecht, is een fascinerende vraag die, voor zover ik weet nog nooit serieus is onderzocht”. Samuel Huntington in “Botsende beschavingen”.

16.  ”Het westen is militaristisch en imperialistisch. Het heeft andere naties `getraumatiseerd` met zijn `koloniale terreurdaden`. Het `individualisme`, dat waarmerk van westerse cultuur, is `de bron van alle problemen`. De westerse macht is `vreesaanjagend`, het onderdrukt onze `ontwikkelingscapaciteiten` en dringt ons dagelijks leven binnen met zijn “geïmporteerde producten` en televisiefilms die de ether vervuilen. Het is een macht die ons `onderdrukt`, onze `markten overspoelt` en onze `hulpbronnen`, `initiatieven` en `ontwikkelingsmogelijkheden` beheerst”.
Fatima Mernissi in ” Islam and democraty”.

17.  “Mein Kampf` is de nieuwe Koran vol met geloof een oorlog”. In `The River War` schreef Churchill: “Hoe verschrikkelijk is de vloek die de islam op zijn volgelingen legt! Behalve van fanatieke razernij, gevaarlijk in een mens als hondsdolheid bij een hond, is er sprake van verschrikkelijke fatalistische apathie. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in vele landen, ondoordachte gewoonten, slonzige landbouwsystemen, trage handel en onzekerheid over eigendommen bestaan overal waar wordt geleefd volgens de voorschriften van de profeet. (..) Individuele moslims kunnen weliswaar uitstekende kwaliteiten tonen, maar de invloed van deze religie verlamt de sociale ontwikkeling van alle mensen die haar aanhangen. Er bestaat geen sterker remmende kracht ter wereld”. Winston Churchill. (Woodstock, 30 november 1874 – Londen, 24 januari 1965, Brits Staatsman).

18.  ”De pijlers van de beschaving zijn de Spirit of Religion en de Spirit of the Gentlemen”. Dat is de grondslag van een beschaafde maatschappij”. Edmund Burke.

19.  “The Crusaders are the reason ‘you’ are not a Muslim right now and your daughter is not wearing a burqa”.

https://shariaunveiled.wordpress.com/2015/02/08/the-real-history-of-the-crusades/

20.  “Toetssteen voor een goede religie is of je er grapjes over kunt maken”. Gilbert Kjeith.

21.  “Vorming, vorming en nog eens vorming, dat is in de eerste plaats het doel van het onderwijs. Het is het hoofdproduct van het onderwijs, het geïnteresseerd raken in de mensen en de wereld om je heen, die kunnen duiden, analyseren en begrijpen, en het leren zien welke functie kennis daarin vervult. Kennis en kennisoverdracht zijn niet meer dan een bijproduct”. Pim Fortuyn.

Martin-Luther-King-Jr1

22.  Zodra een politicus zich moet afvragen en serieus overwegen zijn mening te uiten, vanwege de kans om ritueel geslacht te worden, is de democratie stevig op zijn retour. De voorbeeld lijst groeit gestaag. Janmaat,  Aad Kosto, Pim Fortuyn,  Theo van Gogh. Veel anderen die nog wel hun kritische mening durven ventileren zijn aangewezen op het internet omdat ze worden geweerd en vermeden door krantenland, Paul Cliteur,  Hasna El Maroudi, Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, Sylvain Ephimenco, Henk Westbroek, Gregorius Nekschot, praktisch alle PVV kopstukken plus de vele schrijvers en islam critici die onder een pseudoniem werken omdat het domweg te gevaarlijk is”.
Martin Bosma, in “De schijn-elite van de valsemunters”.

23.  “Wilders is patriot,  patriottisme is de wil tot handhaving en verweer van wat eigen en dierbaar is. Tegenover nationalisme dat een machtige drift tot heerschappij inhoudt. (Johan Huizinga. Historicus. )

24.  “Linksmensen zijn niet in staat onderscheidt te maken tussen deze twee. Heel hypocriet erkennen en verheerlijken zij andere culturen als zijnde superieur en zijn nihilistisch over haar eigen cultuur”

25.  “Als er een remedie is tegen Wilders en de PVV, is het waarschijnlijk niet meer maar minder democratie”. Maarten van Rossum,

26.  Bananenrepubliek Nederland. Moord namens de kroon. Ine Veen.

27.  “Hoofddoekjes en Boerka, s in het straatbeeld hebben een doel, zij zijn een zekere uitstraling van overtuigde moslima’s, een uitstraling van de “wave of the future”.

28.  De eerste politici die stevige kritiek gaven op het slappe immigratiebeleid waren niet Janmaat, Bolkestein, Fortuin of Wilders, maar Drees SR en Drees JR!

29.  “Het overgrote deel van de media en de gevestigde orde zijn “experts” op het gebied van “extreem rechts”. Waar zijn de “experts” van “extreem links”, van  alle extreem linkse activiteiten van waaruit de moordenaar van Fortuin, actiegroepen als Rara, de zeer gewelddadige terreuraanslag tegen de CP en CD voortkwamen”?

30. “Je kunt een land heel gemakkelijk beoordelen, kijk hoeveel  mensen naar binnen willen en kijk hoeveel er uit willen”. Tony Blair.

31. “Je kunt een willekeurig blanke politicus, de president van de VS, het christendom, de paus of christus bespotten, door het slijk halen en tot op het bot vernederen. Niemand doet je wat, in bepaalde kringen ben je een held en krijg je zelfs een staande ovatie. Maar zodra je hetzelfde doet met een Somaliër, de islam of Mohammed, dan ben je een haatzaaier, racist, islamofoob of nog erger en je leven niet meer zeker”. Oriana Fallaci, (Florence, 29 juni 1929 – aldaar, 15 september 2006)

32.  “Er zal een nieuwe maatschappij geboren worden, waarin iedereen volwaardig burger zal zijn. Waar geen eerste-, tweede- en derderangsburgers meer bestaan”.
Salvador Allende, (Valparaíso, 26 juni 1908 – Santiago, 11 september 1973)

33. “Een land zonder grens is geen land. Een land zonder wetten is geen land. Een regering dat zijn eigen burgers niet dient is geen regering”. Donald Trump, Republikeins president kandidaat.

34. “Als je jezelf in de maling neemt, hoeft een ander dat niet te doen. Wel zo prettig”. Fred Teeven.

35. “Mij schijnt het toe dat als die quasi-asielzoekers, in wezen profiteurs, zich niet in onze samenleving willen invoegen, maar als etnische profiteurs hun eigen wereldje willen handhaven, ze dat maar in hun eigen land moeten doen”. Mr. G.B.J.Hiltermann. Beroemde AVRO radio-commentator van “De toestand in de wereld”, haalde zich de woede op de hals door in zijn programma dit te zeggen.

36. “In Africa, some idiot shoots a lion, and it`s the shooters fault…In America one person shoots another, and it`s the guns fault…   Morgan Freeman.

Morgan Freeman

37. “Wie zich laat aanspreken op zijn schuld, erkent dat hij geen willoos instrument is van omstandigheden, hormonen,  sociale wetmatigheden, krassen op zijn ziel of wat dan ook. Wie het woord “schuld”  niet op zich van toepassing acht, verklaart zich een speelbal van zaken buiten zijn wil om. Wie schuld belijdt, erkent dat hij regisseur is, of had moeten zijn, van zijn handelen”. Theo Boer.

38. “As long as your imposed love to the self-proclaimed prophet is stronger as your love for the truth, there will be darkness in your heart”. Quo Vadis.

39. “Als je vandaag wil begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren”. (Buck)

40. “Geschiedenis is de som van de dingen die vermeden hadden moeten worden”. (Adenauer)

41. “Arabieren weten niet wat debatteren is. Zij kennen alleen de monoloog. Onderbreek je ze op een punt, dan wachten ze even tot je uitgesproken bent,en beginnen hun monoloog weer van voren af aan”. Renate Rubinstein (in “Jood in Arabië) citeerde een Nederlandse missiezuster in het Muasher Hospital in Amman.

42.”Iemands religie is niet echt als hij er nooit een grapje over kan maken”. Hilaire Bellock.

43. “Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is beperkt”. Albert Einstein.

44. “Het principe van oog om oog maakt de hele wereld blind”. Mahatma Gandhi.

45. “Een gek, indien hij zwijgen kan, gaat door voor een verstandig mens”. Constantijn Huygens

46. ‘De domheid van de mensheid is werkelijk ongelooflijk. Adolf Hitler.

47. “Mensen die zelf in de chaos zaten die men oorlog noemt,zijn niet de meest objectieve ooggetuigen (waarnemers). Zij missen wat elke krantenlezer bezit: overzicht”. Renate Rubinstein in “Jood in Arabië, Goi in Israël”.

48. In het Communistisch Manifest stellen Karl Marx en Friedrich Engels dat ‘…het kapitalistisch systeem voor het eerst liet zien waartoe menselijke activiteit in staat was.. … het heeft meer massieve en kolosale productieve krachten in werking gezet dan alle voorafgaande generaties tezamen.’ Het kapitalisme bereikt dit wonder door regelmatige herinvestering om de productiviteit te verhogen – door grotere capaciteit of verbeterde technologie – en door zowel management als arbeid te motiveren door steeds hogere beloningen.

49. “This chaos and the absence of leadership in the revolutions is the best environment to spread Al Qaeda’s thoughts and ideas,” Osama bin Laden is quoted about the “Arab Spring”

50. Ernest Ernan, (Tréguier, 28 februari 1823 – Parijs, 2 oktober 1892) was een Frans filosoof en schrijver). “Een natie bestaat niet uit mensen van een ras, ook niet uit mensen die dezelfde levensbeschouwing of dezelfde beginselen aanhangen. Een natie, dat is een ziel, een geest, een cultuurverbinding, die het resultaat is van in het verleden samen vergaarde herinneringen en gezamenlijke opofferingen en gedeelde glorie, dikwijls ook gezamenlijke rouw en gezamenlijke teleurstellingen, en voor de toekomst verbonden door het gezamenlijk verlangen verder te leven. #Wat een natie maakt, dat is niet de gezamenlijke taal of de gezamenlijke afstamming van een etnische groep, maar het is de gezamenlijke belevenis van grote avonturen in het verleden en de wens dat in de toekomst ook te doen”. ( Bron: G.B.J. Hiltermann).

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s