De grootste moordmachine in de geschiedenis der mensheid

Laatste update 03-01-2018

Amerika de grootste moordmachine aller tijden?

Bij veel Europeanen, Arabieren en moslims leeft dit idee, nee is het eigenlijk onomstotelijk bewezen. Tel maar na, de moord op 100 miljoen Indianen, de Onafhankelijkheidsoorlog, de burgeroorlog en de vele interventies in andere landen (Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak) en niet te vergeten de massieve Amerikaans/Britse bombardementen op Duitse steden als Hamburg, Berlijn en Dresden waarbij  waarschijnlijk miljoenen onschuldige burgers zijn gedood.

In onderstaande afbeelding lijkt  de Duitse moslimgeleerde op het eerste gezicht het gelijk aan zijn kant te hebben.

 

Is het waar wat de moslimgeleerde hier beweerd? Het is opvallend hoe “goed” moslims op de “hoogte” zijn van westerse misdaden, maar zijn ze ook zo goed op de hoogte van de ontstaansgeschiedenis van hun eigen religie?

Ik zal proberen deze vragen stuk voor stuk te beantwoorden.

Ten eerste maakt de islamgeleerde al in het begin een kardinale fout, oorlog is niet hetzelfde als terrorisme. Oorlogen, groot en klein, zijn van alle tijden, de lijst is schier eindeloos, (zie 1). maar als oorlogen voorbij zijn en de wapens zwijgen, dan spreken we van vrede. (bv de vrede van Munster, na de dertigjarige oorlog). Terroristen trekken zich niets aan van de toestand van vrede of oorlog. Dat neemt niet weg dat de gebeurtenissen (kolonialisme) door westerse mogendheden in Afrika, de Oriënt, Australië, Noord en Zuid Amerika of op het Europese vasteland, ernstige misdaden tegen de mensheid zijn geweest.

  1. Wie begon de Eerste Wereldoorlog?  De eerste wereldoorlog is niet begonnen door iemand in het bijzonder, het gebeurde gewoon. Het was een gevolg van oplopende spanningen (mede nadat de Duitse Keizer Wilhelm in de nadagen van het Duitse Keizerrijk van Duitsland een soort politiestaat gemaakt had om de sociale onrust en anarchie te bedwingen). Spanningen die het Feodale Europa al eeuwen teisterden. De lont in het kruitvat was de moord op de kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo, door de anarchist Gavrilo Princip. Het eerste schot dat de werkelijke start van WOI inluidde, viel pas enkele weken later toen een paar Duitse soldaten op patrouille per ongeluk per fiets de Franse grens passeerden en waarvan er één werd doodgeschoten door een Franse infanterist. (Het tijdstip of het begin van wat we nu de Eerste wereldoorlog noemen is trouwens zeer discutabel) Zie (B).

Zie: ” De aanloop naar de Eerste Wereldoorlog”, (2).

2. De Tweede Wereldoorlog was eigenlijk een voortzetting van de eerste, Hitler wou de schande en vernedering van “Versaille” voor de Duitsers en Duitsland ongedaan maken, maar hij voegde daar een nieuwe ideologie aan toe, namelijk zijn rassentheorie, uiteengezet in Mein Kampf. Het Arische ras werd als superieur beschouwd, joden  zigeuners en Slavische volken bijzonder inferieur. Hitler droomde van een Groot Duits Rijk speciaal voor en geleid door het Arische volk.

Zie bv, (3).

3. De moord op 20 miljoen Aboriginals? Dat is ook eenvoudig te weerleggen.

“Vóór de komst van de blanken (dus ± 1788) moeten er in heel Australië zo`n 250.000 tot 300.000 Aboriginals hebben geleefd, terwijl er nu nog ongeveer 145.000 over zijn.”

“Van de oorspronkelijke bevolking van 300.000 Aboriginals in 1788, waren er in 1900 nog maar 50.000 over, en de belangrijkste gebieden waren van hen afgepakt.” Bron, zie (4)

Maar ook al zijn de aantallen slachtoffers drastisch minder dan de hierboven genoemde 20 miljoen, dat maakt de misdaad tegen de Aboriginals nog niet minder erg natuurlijk.

4. De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Op 6 augustus 1945 wierpen de Amerikanen een atoombom op Hiroshima, die bijna onmiddellijk aan ca 80.000 mensen het leven kostte. Op 9 augustus trof Nagasaki hetzelfde vreselijke lot. Hierbij vielen onmiddellijk ca 40.000 doden en 25000 gewonden.  Tot op de dag van vandaag sterven nog mensen aan de gevolgen van deze bommen en het totaal aantal doden wordt inmiddels geschat op ca 500.000.  De reden? Japan had in  de tien jaar voorafgaande aan WOII , in haar zoektocht naar prestige  en grondstoffen, een zeer agressieve, expansie politiek gevoerd. In 1931 was het Japanse leger Mantsjoerije binnen gevallen en zes jaar later was China aan de beurt. Op 13 december 1937 begint de grootschalige massamoord op Chinezen in Nanking, die de geschiedenis is ingegaan als het Bloedbad of de Verkrachting van Nanking. De Japanners, die de toenmalige hoofdstad van China hadden veroverd, vermoorden in enkele weken tijd meer dan 300.000 mensen.

https://jalta.nl/geschiedenis/de-genocide-van-nanking/

Tegen 1940 had het ongeveer heel Zuid-Oost Azië bezet, van heel Mantsjoerije tot en met heel Birma, Thailand, Vietnam, Indonesië de Filipijnen en grote delen van China. Op zondagochtend 7 december 1941 viel Japan de marinebasis van de VS op Hawaï aan. Daarmee verklaarde Japan ook de VS de oorlog en dit was het begin van het einde van de Japanse expansie. Japan was niet bereid deze gebieden weer zonder verzet vrij te geven en omdat Japanse militairen zich niet overgaven maar zich letterlijk dood vochten. De Amerikanen verloren in de strijd tegen Japan en heel de Pacific ca 3500 man,  per dag wel te verstaan. Jonge kerels, jongens nog, amper 19, 20 jaar, die ver van huis, vochten voor de vrijheid van miljoenen vreemden in een oorlog waar ze niet voor gekozen hadden.  Het eiland Iwo Jima werd op 25 maart veroverd, na een strijd van 72 dagen en 6800 Amerikaanse mariniers en ruim 20.000 Japanse doden. Op 21 juni werd het eiland Okinawa veroverd na 82 dagen van zeer zware strijd, 12000 Amerikaanse en ruim 100.000 Japanse gesneuvelde soldaten. In Birma bv werden vanwege de hitte, de doden niet meer persoonlijk maar met bulldozers begraven. De strategische inschatting, op grond van de vorderingen van de inmiddels veroverde eilandjes en de nog te veroveren eilanden en het vasteland van Japan, was dat de oorlog nog ongeveer anderhalf jaar zou duren, met de nodige slachtoffers ( 1,5 tot 2 miljoen) aan beide zijden. Tegen die achtergrond is het besluit om de atoombom te gooien genomen. De capitulatie van Japan hing echter nog een aan zijden draadje, zie (4a)

5. De vermeende moord op 100 miljoen Indianen in Noord Amerika.

Deze berekening berust op een grove schatting van ca 115 miljoen indianen in Noord en Zuid Amerika, vlak voor de komst van Columbus. 50 jaar later zou deze populatie zijn gedaald tot slechts 5 miljoen.

De schattingen over het totaal aantal Indianen lopen ver uiteen. Van 8 miljoen, via 10 tot 25 miljoen naar 55 tot wel 115 miljoen indianen in Noord en Zuid Amerika. Conclusie, we weten het niet zeker!

“Van de 10 miljoen indianen die er in 1492 leefden, waren er rond 1900 ongeveer nog maar 250.000 over”.

Bron. http://www.allesamerika.com/amerikaanse-indianen.html

“Thus, according to Ward Churchill, a professor of ethnic studies at the University of Colorado, the reduction of the North American Indian population from an estimated 12 million in 1500 to barely 237,000 in 1900 represents a”.

Bron: http://historynewsnetwork.org/article/7302

Cijfers die wel regelmatig terug komen en dus redelijk betrouwbaar zijn, is het aantal indianen dat nog leefde rond het jaar 1900. Ook het percentage van 95 % sterfte dat vaak genoemd wordt. Dan komt men tot het volgende sommetje.

Wanneer er rond 1900 nog 250.000 indianen over waren en het sterfte percentage 95% dan moeten er hoogstens 5 miljoen indianen geweest zijn rond 1500.
Waren er nog 500.000 indianen in leven, dan komt men op 10 miljoen.

“Ubelaker believes that the lowest point for Indians in North America was around 1900, when their numbers fell to about half a million. Assuming a 95 percent death rate, the pre-contact population would have been 10 million. Go up one percent, to a 96 percent death rate, and the figure jumps to 12.5 million—arithmetically creating more than two million people from a tiny increase in mortality rates. At 98 percent the number bounds to 25 million. Minute changes in baseline assumptions produce wildly different results”.

“But the Europeans carried a disease, and they bequeathed it to their jailers. The epidemic (probably of viral hepatitis, according to a study by Arthur E. Spiess, an archaeologist at the Maine Historic Preservation Commission, and Bruce D. Spiess, the director of clinical research at the Medical College of Virginia) took years to exhaust itself and may have killed 90 percent of the people in coastal New England”.

Zie: (5).

Even wat kanttekeningen bij deze hoogste schatting. Zo ongeveer rond  het jaar 2010 passeerde de Amerikaanse bevolking de 300 miljoen inwoners ( ca. 330 miljoen in 2015) waarvan ca de helft in de (grote) steden woonde. 500 jaar geleden waren er in de VS geen steden en dorpen van de huidige omvang als nu. Dat betekend dat wanneer  de schatting van 105 miljoen Indianen  ten tijde van Columbus klopt, het platteland van de VS ongeveer even dicht bevolkt was als  nu. Dat lijkt mij een ietwat ongeloofwaardige constatering. De huidige Noord Amerikaanse populatie is vooral het gevolg van immigratie. Hier even wat immigratie en populatiecijfers van de VS.

Miljoenen (1907: 1.285.349!!) immigranten trokken naar de Verenigde Staten en de bevolking groeide als kool:
Jaar/Inwoners.
1800 5.000.000
1860 36.000.000
1880 50.000.000
1900 75.000.000
1920 105.000.000

De “uitroeiing” van de Noord Amerikaanse Indianen was  zeker een ernstige misdaad, maar de vermeende genocide kwam niet alleen door (onderling) en kolonisten geweld . Het grootste deel 95 % van het Indiaanse volk stierf namelijk door de voor de indianen onbekende ziektes die de kolonisten meebrachten zoals de griep en de pest. De Zuid Amerikaanse indianen populatie was gedecimeerd voordat de grote stroom kolonisten daar aankwamen. de “Europese ziektes” hadden Zuid Amerika al bereikt, (waarschijnlijk via de handelsroutes, zoals ook de pest uit Azië naar Europa kwam), voordat de kolonisten er waren.

6. De vermeende moord op de 50 miljoen Zuid Amerikaanse indianen. Zie (5).

7. 180 miljoen slaven uit Afrika werd door de geleerde genoemd. Deze zouden door westerse slavenhandelaren zijn verhandeld.  Het plaatje van deze schrijver en econoom (Thomas Sowell) over de praktijken in het (islamitische) Ottomaanse Rijk zegt meer dan genoeg. De blanke slaven die naar Noord Afrika werden gebracht waren bestemd voor de islamitische slavenmarkten, die markten lagen bijna allemaal in de grote islamitische steden.

white-slaves

“Veelal Afrikaanse slavenjagers wisten zo in de loop der eeuwen zo’n 25 miljoen mensen tot slaaf te maken. Velen stierven al voor zij verkocht konden worden voor transport, maar tussen de 11 en 14 miljoen werden verscheept naar Amerika. De grootste aantallen gingen naar Brazilië en de Caraïben, elk zo’n 40%, terwijl zo’n 5% in de Verenigde Staten terechtkwam.

Gemiddeld kwam zo’n 15% van de slaven te overlijden tijdens de reis, maar dit kon sterk verschillen. Hoewel slaven niet goedkoop waren en het dus voor de slavenhandelaren lonend was om deze levend aan de overkant te krijgen, stierven er toch beduidend meer dan bemanningsleden en normale passagiers op vergelijkbare reizen.

Tot 1600 verliet ongeveer een kwart van de slaven Afrika via de Atlantische slavenhandel, terwijl de rest het continent verliet via de Sahara en de havens aan deRode Zee. Daarna werd de route via de Atlantische Oceaan groter dan die van Noord- en Oost-Afrika. Rond 1700 waren slaven zelfs het voornaamste exportproduct van Afrika”. Bron: Wiki.

Tot zover de antwoorden op de Duitse islamgeleerde, het schijnt in elke geval dat de geleerde zijn mening zal moeten herzien. Maar hoe zit dat dan met de geschiedenis van de  religie van deze geleerde zelf? Daar zijn ook cijfers over bekend, al moeten we natuurlijk wel oppassen dat we niet in dezelfde valkuil vallen als de Duitse geleerde zelf.

Er zijn schattingen  over het aantal doden die direct toegeschreven worden aan de (opmars van de) islam. Bil Warner heeft het over 270 miljoen. (6).

De Indiase hindoeïstische heilige, Swami Vivekananda heeft het zelfs over meer dan 400 miljoen. (7).

Volgens de informatie van deze ex-moslim op zijn website zijn sinds 9/11 bij 29900 terreuraanslagen  in  ca 55 landen 188470 mensen vermoord en meer dan 267000 (zwaar) gewond geraakt door individuele grote en kleinere aanslagen door moslimextremisten. (8).

Volgens de Duitse journalist Michael Mannheimer, (artikel overgenomen door E.J.Bron) zijn er alleen al in Bangladesh sinds de onafhankelijkheid van 1971 ca drie miljoen Hindoes, boeddhisten en christenen vermoord enkel omdat ze geen moslim zijn. (9).

Volgens de Duitse wetenschapper genocide: Gunnar Heinsohn zijn sinds 1950 ca 11 miljoen moslims gedood bij oor;logen en conflicten, ca 90 % daarvan door onderling islamitisch geweld. Dat maakt een totale schatting van 15 miljoen  de afgelopen vijftig jaar niet ondenkbaar.

Armeense-genocide

Dat de islamitische veroveringen  de eerste vierhonderd jaar alleen al tientallen miljoenen mensenlevens  heeft gekost is niet overdreven. Hier een gedetailleerd verslag van een fragment van de verovering van het “vreedzame” Andalusië: (10).

De cijfers die hieronder (A)  gebruikt worden zijn  niet helemaal geloofwaardig, gezien de aantallen slaven (25 miljoen) die in Wikipedia genoemd worden, maar toch om een indruk te krijgen is het een redelijk verhaal.

(A).  Wie aan massamoord denkt, denkt vrijwel meteen aan Hitler. En wie niet aan Hitler denkt, denkt aan Tojo, Stalin of Mao. (12).

1138

Hen wordt namelijk het krediet gegeven de grootste tirannen van de 20e eeuw te zijn. Echter de alarmerende waarheid is dat de religie die Islam heet, meer doden op haar geweten heeft dan al deze tirannen bij elkaar, en ze voorbijstreeft in wreedheid. De enorme omvang van de slachtingen door “de religie van vrede” is zo onbevattelijk dat zelfs historici de schaal ervan niet goed in kaart kunnen brengen. Als men verder durft te kijken dan de afgelopen honderd jaar, dan is de Islam verreweg de grootste moordmachine in de geschiedenis van de mensheid.

De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid. – Will Durant (Amerikaans schrijver, historicus en filosoof)

Voorzichtige schattingen spreken van om en de nabij 80 miljoen dode Indiërs Volgens sommige berekeningen daalde het Indiase bevolkingsaantal met 80 miljoen tussen 1000 AD (De verovering van Afghanistan) en 1525 (Het einde van het Delhi Sultanaat). – AldusKoenrad Elst op Daniel Pipes website.

80 miljoen!! De misdaden van de Spaanse veroveraars vallen in het niet bij dat getal. Geen wonder dat Hitler de islam als strijdende religie bewonderde. Hij had ontzag voor de islam, welks slachtingen hij nooit overtroffen heeft. Meer dat 110 miljoen zwarte mensen werden vermoord door de islam

…Een minimum van 28 miljoen Afrikanen werden tot slaaf gemaakt in het islamitische Midden Oosten. Gezien het feit dat plusminus 80 procent van de mensen die door slavenhandelaars werden gevangen, stierven voordat ze op de slavenmarkt terecht kwamen, wordt aangenomen dat het dodental van 1400 jaar Arabische en Islamitische slavenhandel zo om en nabij de 112 miljoen ligt. Wanneer je daarbij optelt de mensen die verkocht werden op de slavenmarkt, ligt het aantal slachtoffers van de trans-Sahara en Oost-Afrikaanse slavenhandel op meer dan 140 miljoen slachtoffers.—John Allembillah Azumah, auteur van The Legacy of Arab-Islam in Africa: A Quest for Inter-religious Dialogue

ISIS 200% islam.

Voeg deze getallen samen en de islam heeft het aantal slachtoffers van alle totalitaire regimes van de 20e eeuw bij elkaar overtroffen. Echter hier houdt het helaas niet op. Voeg bijvoorbeeld de miljoenen mensen in Soedan hier eens aan toe die de afgelopen decennia gestorven zijn door de hand van de islam. Veel van de islamitische slavernij was seksueel van natuur, met een voorkeur voor vrouwen. De mannen die gevangen werden genomen werden gecastreerd. De kinderen die geboren werden, werden meestal gedood, wat weer verklaard waarom de islam niet demografisch verschoven is naar het zwarte ras. Voeg deze kinderen toe aan onze rekensom en we passeren de 200 miljoen. In de 7e eeuw was het grootste gedeelte van Noord Afrika christelijk, wat is er met hen gebeurd?

Omstreeks 750 AD, ongeveer 100 jaar na de verovering van Jeruzalem, leefde ongeveer 50 procent van alle christenen onder islamitische heerschappij. Vandaag de dag zijn er geen autochtone christelijke gemeenschappen meer te vinden in Noordwest Afrika waarvan de geschiedenis terug te herleiden is naar de oudheid.– “Christianity Face to Face with Islam,” CERC

Wat is er met deze miljoenen christenen gebeurd? Sommige bekeerden zich. De rest? Verloren in de geschiedenis. We weten dat meer dan 1 miljoen Europesen tot slaaf werden gemaakt door barbaarse piraten. Het is onbekend hoeveel daarvan om het leven zijn gekomen.

…Tussen 1530 en 1780 kan dit getal gemakkelijk oplopen tot 1.2 miljoen.– BBC

In de Middeleeuwen…

…Veel slaven kwamen via Armenië en werden daar gecastreerd om aan de moslimvraag naar eunuchen te kunnen voldoen… Slavery from Roman times to the early transatlantic trade.

Foto onder: Barbarijse slavenmarkten.

Barbarijse slavenmarktArabische slavenmarkt

Dezelfde praktijken vonden plaats in het islamitische Spanje. Noord Europeanen die tot aan Ijsland aan toe gevangen werden, werden afgeslacht in de castratoriums van Iberia. Velen stierven aan deze operaties die eeuwen lang voortgeduurd hebben. Het aantal doden wat gevallen is bij de moslimverovering van de Balkan en Zuid Italië is onbekend, maar opnieuw moeten dit er veel geweest zijn, het loopt zeker in de miljoenen door de eeuwen heen. En vergeet niet de anderhalf miljoen Armeense christenen die werden vermoord door de Turken tijdens WOI. We weten dat door de eeuwen heen een groot aantal christelijke jongens werden ontvoerd om te dienen als Janitsaren in het leger van de Sultan.

Moslims hadden graag blonde vrouwen voor hun harems en kochten dus Slavische slavinnen op de bazaars van het Krim kalifaat. In het islamitische Spanje moest men tientallen jaren lang jaarlijks 100 Visigotische maagden afstaan. Dit stopte toen de Spanjaarden begonnen terug te strijden. Jihad: Islam’s 1,300 Year War Against Western Civilisation

Voeg hierbij de doden toe die gevallen zijn tijdens de Reconquista en de aantallen lopen op. Onderzoek toont aan dat de donkere middeleeuwen niet zijn veroorzaakt door de Gothen die uiteindelijk gekerstend werden:

…De echte vernietigers van de klassieke beschaving waren de moslims. Het waren de Arabische invasies… die de eenheid van de Mediterrane wereld brak en de Middellandse zee, destijds één van de belangrijkste handelswegen, in een slagveld veranderden. Het was pas na de opkomst van de islam dat de steden in het westen, die afhankelijk waren van de handel op de Middellandse zee…begonnen te sterven.—Islam Caused the Dark Ages.

Voeg hieraan toe de onbekende miljoenen die stierven vanwege de consequenties. Hoeveel mensen weten er nu eigenlijk van de verschrikkingen van de verovering van Maleisië? De Boeddhisten van Thailand en Maleisië werden massaal afgeslacht.

Toen ze werden aangevallen en afgeslacht door de moslims, deden de Boeddhisten aanvankelijk geen enkele poging om te ontsnappen aan hun vervolgers. Ze accepteerden de dood in een sfeer van fatalisme en lotsbestemming. En dus hebben ze hun verhaal niet kunnen vertellen–History of Jihad.org

We zullen er nooit achter komen hoeveel mensen er in die tijd het leven hebben gelaten

Nadat moslims aan het begin van de 15e eeuw aan de macht kwamen, begonnen animistische heuvelvolken geleidelijk aan te verdwijnen als gevolg van slavernij en de ‘integratie’ in de moslimgemeenschap van Malaya, Sumatra, Borneo en Java door middel van invallen en de aankoop van met name kinderen. Java was rond 1500 de grootste exporteur van slaven aan moslims.–Islam Monitor

Op dezelfde wijze arriveerde de Islam op de Filippijnen. Alleen de aanwezigheid van de Spanjaarden voorkwam een totale ineenstorting en beperkte de islam tot de zuidelijke eilanden.

De komst van de Spanjaarden redde de Filippijnen van de Islam, behalve de zuidelijke punt waar de bevolking zich had bekeerd tot de islam—History of Jihad.org

Opnieuw is het aantal doden onbekend, maar voeg deze toe aan het totaal. De animistische Filippino’s gingen maar al te graag een bondgenootschap aan met de Spanjaarden tegen de Islam. Het is zelfs zo dat een groot gedeelte van Zuidoost Azië de Spanjaarden en de Portugezen verwelkomden in plaats van de Islam.

…Vanaf de 17e eeuw gingen Thaise koningen bondgenootschappen aan met de zeevarende westerse mogendheden—De Portugezen en de Hollanders—en slaagden erin de dreiging van de Islam van zich af te slaan die uitging van de Maleisiërs en hun Arabische regeerders.—History of Jihad.org

Een aantal Galjoenen en musketten waren niet genoeg om Azië te veroveren. De Islam liet de Europeanen op bevrijders lijken; en in een bepaald opzicht waren ze dat ook. Wie waren er nu de echte imperialisten? Zelfs vandaag de daag…

Maleisische Jihadisten spannen samen om het multi-etnisch Maleisië tot een islamitisch kalifaat te maken en zorgen voor problemen in Zuid Thailand.—History of Jihad.org

Tel dit alles bij elkaar op. De Afrikaanse slachtoffers, De Indische slachtoffers, de Armeense genocide, de minder bekende genocide in Oost Azië, de jihad die moslims voerden tegen China in 651 AD en de plunderingen op de Krim van voornamelijk vrouwen. Alhoewel de getallen niet helemaal duidelijk zijn, is het duidelijk dat de Islam de grootste moordmachine in de menselijke geschiedenis is met meer dan 250 miljoen doden op haar geweten. Ongeveer een derde tot de helft of meer van het totale aantal doden door oorlog of slavernij in de geschiedenis der mensheid kan terug gevoerd worden naar de Islam; en dit is nog slechts een beknopt onderzoek. En neem nu de ruim 125 miljoen vrouwen die vandaag de dag rondlopen met genitale verminking vanwege de eer van de islam. Ondanks wat Apologeten zeggen, vindt dit gebruik hoofdzakelijk in islamitische gebieden plaats.

Nieuwe informatie uit Iraaks Koerdistan oppert dat dit probleem ook aanwezig is in het Midden Oosten en wel meer dan eerder gedacht werd en dat genitale verminking veel meer verbonden is met religie dan westerse academici willen toegeven.—“Is vrouwelijke genitale verminking een islamitisch probleem?” ME Quarterly

Ooit werd aangenomen dat VGM (vrouwelijke genitale mutilatie) alleen geconcentreerd was in Afrika, nu blijkt het dat dit overal wordt tegengekomen waar de islam is.

Er zijn indicaties dat VGM een probleem van epidemische proporties aan het worden is in het Arabische Midden Oosten. Hosken merkt bijvoorbeeld op dat alle vrouwen in de Persische Golf traditioneel genetisch gemutileerd worden. De Arabische overheid weigert iets aan dit probleem te doen.– “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly

Onthoud dat dit 1400 jaar is weggeweest en opgelegd wordt aan een bevolking die hoofdzakelijk christelijk of heidens was. VGM wordt op grote schaal toegepast in islamitisch Indonesië en neemt nog steeds toe.

…In plaats van vermindering, escaleert het probleem van VGM in Indonesië juist. De massaceremonies in Bandung worden ieder jaar groter en populairder.– Guardian

De Britse auteur van dit artikel die duidelijk zijn afschuw toont, is er nog steeds van overtuigd dat Islam VGM niet aanmoedigt, terwijl VGM juist een islamitisch kerngebruik is geworden. islamitische vrouwen worden gehersenspoeld om hun eigen misbruik goed te keuren.

Aboe Salie citeerde Mohammed zeggende:”Besnijdenis is een Soena (traditie) voor de mannen en Makruma (een eerbare daad) voor de vrouwen.” — “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly

Welke andere tirannie doet dit? Zelfs de nazi’s verminkten niet hun eigen vrouwen! In tegenstelling tot de 20e eeuwse dictators wiens woede en moordzucht zichzelf uiteindelijk verteerde, is de islam zelfstimulerend. Uiteindelijk, hoewel langzamer, heeft islam meer mensen vermoord en gemarteld dan welke religie dan ook, religieus of seculier. In tegenstelling tot seculiere tirannie, leeft de islam voort op grond van haar polygamie en seksuele predatie. Het reproduceert zichzelf en groeit. Andere tirannieën zijn te vergelijken met heftige infecties waarbij je heel even heel warm wordt, maar die vanzelf weer overgaan. islam is echter een langzame terminale kanker die zich eerst uitzaait en dan alles overneemt. Het trekt zich nooit terug. Haar methoden zijn verraderlijk, vaak onmerkbaar en gedreven door demografie. Net als bij kanker kan soms de enige remedie excisie zijn. Dus als je weer eens negatieve berichtgeving over Israël leest, plaats het nieuws dan eens in de context en denk dan eens aan de vijand waartegen de Israëlieten vechten. Islam is niet te vergelijken met wat dan ook in de geschiedenis.  Bron:

http://boinnk.nl/76030/de-religie-van-de-vrede-de-islam/

Voor meer kritische opmerkingen, klik hier (11).

(1).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogen_(chronologisch)

(2).

Aanloop naar de Eerste Wereldoorlog: overzicht van dag tot dag

(3).

https://zwetsmajoor.wordpress.com/2015/03/27/hitler-was-zo-links-als-een-deur/

(4).

http://www.aroundtheglobe.nl/reizen/australie/aboriginals-si5.html

(4a).
http://historianet.nl/oorlog/tweede-wereldoorlog/de-uren-voor-de-capitulatie-van-japan

(5).

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2002/03/1491/302445/

(6).

Bill Warner met de feiten over de islam 1400 jaar: kijk deze video , sta stil bij 270 miljoen moorden door moslims

(7).

https://ejbron.wordpress.com/2015/01/06/de-moslims-hebben-mogelijk-meer-dan-400-miljoen-mensen-in-india-gedood/

(8).

http://www.thereligionofpeace.com/index.aspx#Attacks

(9).

https://ejbron.wordpress.com/2013/08/14/doodgezwegen-door-onze-media-moslims-jagen-op-en-doden-ook-massaal-boeddhisten-en-hindoes/

(10).

http://hoeiboei.blogspot.nl/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.html

(11).

http://politiek.forum2go.nl/kritische-essays-over-een-politiek-totalitaire-religie-t25.html

(12).  ‘Zwartboek van het communisme: misdaden, terreur, onderdrukking’ (Arbeiderspers, 2000) is de leer van Marx, ook seculier, schuldig aan 94 miljoen doden.

(B).

NB. Volgens dezelfde maatstaf voor WOI werd die niet begonnen in 1914, maar ca 1300 jaar eerder begonnen, toen Mohammed (en zijn gevolg) de oorlog verklaarde aan alle ongelovigen en de rest van de wereld. Binnen honder jaar na de eerste openbaringen werd door Mohammed en zijn legers heel het Midden Oosten, Noord Afrika, Zuid Oost  Europa, Spanje en een groot deel van Azië veroverd en geplunderd  en tot op de de dag van vandaag tot islamitisch grondgebied verklaard.

In een van de vele Hadith`s (islamitische traditie) staat te lezen dat Mohammed gezegd zou hebben: “Mij is bevolen de mensen (ongelovigen) te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god behalve Allah en dat Mohammed Allah“s gezant is.
Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”.
Een andere aan Mohammed toegeschreven uitspraak uit oude islamitische bronnen:
“Aslim taslam”.
Vrij vertaald: “Wordt moslim, dan leef je in vrede”.

Dat is geen uitnodiging tot bekering, maar een regelrechte bedreiging, een soort bedreiging, belediging of discriminerende regels aan het adres van “ongelovigen” dat honderden malen in de koran terug te vinden is. (C).

Uit een interview met een Albanees moslim Shaban Rashain,
“Als je de koran goed leest is het duidelijk dat er voor de ongelovigen geen tolerantie bestaat. Bekeer je tot de islam, anders “ga” je dood”.

Ayatollah Sadeq Khalkhali: “Tegenstanders van het doden hebben geen plaats in de islam! Onze profeet doodde met zijn eigen gezegende handen”!

(C).

http://politiek.forum2go.nl/kritische-essays-over-een-politiek-totalitaire-religie-t25.html#378

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s