De Kruistochten

 

De Orde van de Tempeliers of Tempelorde was een christelijke kruisridderorde die ten tijde van de kruistochten, als klein onderdeel van de kruisvaarderslegers, een Heilige Oorlog tegen de moslims voerde in het Heilige Land. Het bestond aanvankelijk uit een kleine groep ridders die het plan had opgevat om de pelgrims in Palestina te beschermen. De pelgrims werden tijdens hun tochten door het Heilige Land van de ene naar het andere, door kruisvaarders beschermde plaats, regelmatig slachtoffer van overvallen door de autochtonen die het platteland bleven beheersen.

Tempeliers

 

“The Crusades are the reason ‘you’ are not a Muslim right now and your daughter is not wearing a burqa”.  (“De Kruistochten zijn de reden dat u en uw dochter geen moslima zijn en geen burka dragen”). Zie (1).

Note: Deze hierboven staande stelling is natuurlijk niet helemaal waar, er waren meerdere oorzaken die de opmars van de islam tot staan brachten, zoals de opmars van de Mongolen en, net als in de laatste dagen van het Romeinse Rijk, de interne verdeeldheid en onderlinge strijd tussen verschillende islamitische leiders, maar de kruistochten hebben er zeker toe bijgedragen dat de islamitische expansie tot staan kwam.

Kruistochten.

Er zijn tegenwoordig nog maar weinig mensen die zich het persoonlijke religieuze belang, de ontberingen en de opofferingsgezindheid van gelovigen (christenen) uit die tijd van/voor een pelgrimstocht naar het heilige land kunnen voorstellen. (Vraag het aan een vroom moslim wat een bedevaartstocht naar Mekka voor hem betekend en u heeft misschien een idee). Al eeuwenlang echter trokken christelijke pelgrims vanuit Europa naar Jeruzalem, waar christenen, moslims en joden zonder veel problemen naast elkaar leefden. Geweld kwam tijdens deze bedevaarttochten weinig voor. Het was boetelingen zelfs verboden om wapens te dragen. De verhalen waarmee pelgrims rond 1033 thuis begonnen te komen, waren echter grimmig. Duizend jaar na de kruisiging van Christus was Palestina voor reizigers zeer onveilig geworden. Lokale heersers bestreden elkaar en rovers vielen pelgrims lastig.
Europese christenen waren al langer vol afschuw over het gedrag van de heidenen in het Heilige Land. In Jeruzalem had de vermoedelijk krankzinnige kalief Al-Hakim in het jaar 1009 de enorme Heilige Grafkerk laten verwoesten, samen met andere kerken en synagogen, in een poging om christenen en joden tot de islam te bekeren. Hoewel dit ook onder moslims tot protesten leidde en de kerk in 1021 gedeeltelijk werd herbouwd, viel de emotionele oproep van paus Urbanus II in vruchtbare aarde.

Een unieke expeditie

De Eerste Kruistocht was een unieke expeditie in middeleeuws Europa. Niet eerder had een oproep van een paus geleid tot een oorlog van deze omvang. Nog steeds lopen de emoties over de kruistochten hoog op. De explosieve situatie in het huidige Midden-Oosten is volgens velen rechtstreeks terug te voeren op de kruistochten, die zowel de Arabische Wereld als het christelijke Westen voorgoed veranderd zouden hebben.

Richard the Lionheart

Daar valt echter wel wat op af te dingen. ‘Natuurlijk raakt de geschiedenis van de kruistochten vandaag een bepaalde snaar,’ zegt historicus Antheun Janse, verbonden aan de vakgroep middeleeuwse geschiedenis in Leiden. ‘En er zijn wel degelijk parallellen te trekken met onze tijd. Toch waren de kruistochten niet meer dan een rimpeling in de geschiedenis van het Midden-Oosten.’   (2)

EmileSignol-TheTakingOfJerusalem

 

Pleidooi voor een visie op de kruistochten zonder mystificaties en politieke vooroordelen. (Samenvatting van “Op op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden”, Hans Jansen) Zie (3) Een boek dat elke Nederlander een keer zou moeten lezen.

Tussen 1095 en 1291 hebben zich acht kruistochten afgespeeld in het gebied dat wij tegenwoordig het Midden-Oosten noemen. Honderdduizenden vrome mannen, maar ook vrouwen gingen op weg naar de plaats waar Jezus van Nazareth is gekruisigd: Jeruzalem. Doel van deze militaire operaties, de kruistochten, was orde op zaken te stellen in de Heilige Stad en te voorkomen dat daar (nog langer) islamitische krijgsheren de dienst uitmaakten. Deze hachelijke ondernemingen liepen vaak op een mislukking uit. Maar er waren ook successen. Bijna tweehonderd jaar heeft er een christelijk Koninkrijk Jeruzalem bestaan. Een aantal capabele westerse geleerden heeft belangrijke boeken met de basisfeiten geschreven, die Jansen navertelt door op hun schouders te gaan staan en vanuit die positie nog wat verder te kijken. Jansen heeft door gebruik te maken van een reeks bronnen, waaronder Hebreeuwse en Arabische teksten, de gangbare politiek correcte visie op de kruisvaarten weten te nuanceren. Als kenner van de Arabische wereld, de sharia en de geschiedenis van de islam was hij in staat andere vragen te stellen en te beantwoorden, zodat de verhalen van andere wetenschappers over de kruisvaarders konden worden aangevuld en genuanceerd. Wij moderne westerlingen hebben ons van alles over de kruistochten laten wijsmaken en kijken doorgaans met een mengeling van verwondering en afschuw naar deze episode uit onze ‘geschiedenis’. Mystificaties en politieke vooroordelen vertroebelen het beeld dat het Westen van deze expedities heeft. De kritische bespreking van de klassieke verslagen levert vele verrassende observaties op. In een apart hoofdstuk laat de auteur zien dat de strijd van de kruisvaarders van weleer – historisch gezien – het begin was van de hedendaagse wereldomvattende ‘oorlog tegen militante jihadisten.’

 

De opmars van het christendom ging de eerste vierhonderd jaar geheel geweldloos en vrijwillig van onderaf en door emigratie, totdat het christendom tot Romeins staatsgodsdienst werd uitgeroepen, ook door onderwerping van veroverde volken. De islamitische expansie ging de eerste (vier)honderd jaar juist gepaard met veel geweld.

 

 

Wie zich een oordeel over de kruistochten wil aanmeten doet er goed aan zich te verdiepen in wat daaraan vooraf ging in het Heilige land en  Jeruzalem. Jeruzalem en Israël,  de bakermat van het christendom, dat sinds het begin van de jaartelling deel uitmaakte van het christelijke Oost Romeinse Rijk, stond sinds 636 nC onder islamitisch gezag met  enkele korte onderbrekingen tijdens de kruistochten. Nog steeds roepen de kruistochten veel emoties en verontwaardiging op bij westerlingen. Wie echter verontwaardigd is over de veroveringen van de christelijke legers van het Heilige Land, maar niet over de verovering van precies datzelfde stukje land door andere mogendheden zoals de Egyptenaren,  de Mongolen,  de Seldjoeken, de Ottomanen, de Assyriërs,  de Romeinen, de Fatimide of de Arabische moslims,  die is niet verontwaardigd over die daad maar over de persoon en zijn motieven. Hetzelfde geldt voor de vestiging van de staat Israël en eventueel de bezetting door orthodoxe joden van delen van de Westelijke Jordaanoever. Wie zich boos maakt over die bezetting,  maar niet over andere (eerdere) bezettingen zoals de immense veroveringen en expansie van Mohammed en zijn opvolgers van heel het Midden Oosten,  Noord Afrika, Zuid Oost Europa en Spanje (Andalusië ), Zuid West Azië. Die heeft zichzelf iets uit te leggen.

Foto: Veroveringen door Mohammed en zijn opvolgers.

De vorming en expansie van het Kalifaat vanaf ca. 640 nC onder: I Mohammed. II Aboe Bakr. III Omar. IV Uthman.

300px-Arabische_Rijk

Islamitische veldtochten

Foto hieronder. Kruistochten gericht op het heilige land. Ziet u het enorme verschil in omvang en doel van de Islamitische “kruistochten” en de christelijke kruistochten?

kruistochten

Het eerste wat er in elke oorlog sneuvelt is de waarheid. Wanneer in een conflict een partij een tegenoffensief van de tegenpartij om verloren gegaan terrein terug te winnen als uitsluitend agressie omschrijft, maar  haar eigen agressieve expansiepolitiek van honderden jaren en ca 550 veldslagen als  zelfverdediging omschrijft, hoe  geloofwaardig is die partij dan nog?

Time scale

De verovering van Andalusië.

(…) “En wie gelooft in de mythe van het ‘in vrede samenleven’, dat volgens de Collaborateurs bepalend was voor de verhouding tussen de veroverden en de veroveraars, zou er goed aan doen om de verhalen te herlezen over de afgebrande kloosters en abdijen, de ontheiligde kerken, de verkrachte nonnen en de christelijke of joodse vrouwen die ontvoerd werden om in harems te worden opgesloten. Die zou er goed aan doen na te denken over de kruisigingen in Cordoba, de ophangingen in Granada en de onthoofdingen in Toledo en Barcelona, in Sevilla en Zamora. (Het bevel voor onthoofdingen in Sevilla werd gegeven door Mutamid, een koning die de tuinen van zijn paleis versierde met de afgehakte hoofden. Het bevel voor de onthoofdingen in Zomara werd gegeven door Almanzor, een vizier die omschreven werd als de-mecenas-van-de-filosofen en de-grootste-leider-die-het-islamitische-Spanje-ooit-had-gekend.) Jezus! Als je de naam van Christus of de Maagd Maria riep, werd je meteen terechtgesteld. Je werd gekruisigd, onthoofd of opgehangen. En soms ook gespietst. Dit gebeurde ook als je de klokken luidde of als je een groen kledingstuk droeg, want groen is immers de kleur van de islam. Als er een moslim voorbij kwam, moesten de ongelovige honden aan de kant gaan en een buiging maken. Als ze door een moslim werden aangevallen of beledigd, mochten ze zich niet verzetten. Weet je trouwens hoe het kwam dat de ongelovige honden niet verplicht waren om zich tot de islam te bekeren? Dat kwam doordat bekeerlingen, in tegenstelling tot ongelovige honden, geen belasting hoefden te betalen”. Lees verder op:

http://hoeiboei.blogspot.nl/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.html

(1).

https://shariaunveiled.wordpress.com/2015/02/08/the-real-history-of-the-crusades/

(2)

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6693/de-kruistochten.html

(3)

http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1819

http://www.allaboutgod.com/dutch/kruistochten.htm

http://www.allaboutgod.com/dutch/kruistochten-2.htm

Verslag van de eerste kruistocht.

http://historianet.nl/oorlog/kruistochten/de-eerste-kruistocht-christenen-misdroegen-zich-met-goed-geweten

http://www.frontline.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=99999997%3Awhy-should-i-care-about-dates-in-history&catid=16%3Apolitical-social-issues-cat&Itemid=201

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s